Author Archives: shinbeatlas

Bùa Da Hổ

Bùa da hổ là loại bùa được làm bằng da hổ thật . và đã được làm phép tạo sự may mắn  trong công việc cuộc sống và gia đình được bản vệ một cách an toàn . tránh những loại bùa ta thuật làm ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình, công việc […]

Bí ẩn về hình xăm

Sak yant xuất hiện từ thời Angkor, hầu hết những dòng chữ thiêng đều được viết bằng chữ Khmer cổ (chữ Phạn). Từ xưa, những người lính Thái xăm phủ kín thân mình với hình xăm thần thánh được gọi là Yantra. Người ta quan niệm hình xăm Yanta sẽ bảo vệ người lính, đem […]