Xăm phép , xăm tài lộc

Xăm hình nghệ thuât vừa đẹp vừa màn hộ mệnh cho phái nữ yếu đuối luôn cần có một vật hộ mệnh. sau khi xăm hình xong thầy LU ẽ làm phép cho những hình xăm đó . cầu mong cho mọi việc luôn bình an