Category Archives: Tin tức

Bùa Năm Dòng

Bùa Năm Dòng là loại bùa mang lại tài lộc và may mắn chống những loại thủ thuật bùa iểm vào người mình mỗi dòng là một bùa và ý nghĩa riêng…đây là ý nghĩa của các dòng ấy. Dòng đầu tiên giúp ngăn chặn những hình phạt phi lý. Dòng thứ 2 hóa giải […]